Taxisystem

Taxisystems vision är att vara taxiföretagens bästa vän, från förarsätet till kontoret och vidare till resenärerna. Detta uppnår man genom att erbjuda de smartaste tjänsterna, paketerade och tillhandahållna på ett sätt och till ett pris som gör det tillgängligt för alla.

Taxisystems sätt att ta hand om drift, övervakning och teknisk support av  kundernas system har förändrat hela branschen. Trafikledningssystem, som likt ett pussel går att bygga ut med olika tjänster till att passa taxiföretag i olika storlekar och olika behov, är unikt i världen. Tillsammans med Digitax, världens största tillverkare av taxametrar och fordonsdatorer, kan kunderna inte bara ha den senaste funktionaliteten utan även den senaste bilutrustningen.

UPPDRAGET för Jarmer Marknadskommunikation har bl a omfattat framtagande av utställningsmaterial, annonser, företagsbroschyr, broschyrmallar, presentationsmaterial samt skött projektledning för mässdeltagande på Stockholmsmässan. Då bilder nästan helt saknades har även fotografering ingått i uppdraget.

Mässmonter på Persontrafik 2010, Älvsjö

 

Detalj från företagsbroschyr
Annons