TJÄNSTER

Annonser

Tillsammans i mötet med dig som uppdragsgivare skapas grunden för den kreativa lösningen. Självfallet arbetar vi också med befintligt material och andra faktaunderlag.

 • Gör en grundidé baserad på faktaunderlag
 • Löser bildfrågan
 • Följer grafiska riktlinjer
 • Producerar och levererar tryckoriginal
 • Följer upp och kvalitetsgranskar
 • Föreslår media samt gör bokning

________________________________________________________________________________________

DR

Direktreklam/direktmarknadsföring passar både fristående eller som komplement till annonsering eller annan media. Om urvalet är gjort med omsorg och utformningen intressant blir spillet litet och effekten stor. Genom att utnyttja variabeltryck kan vi dessutom göra varje trycksak kundunik.

Beroende på syfte kan vi få läsaren att öka sin kännedom, öka kunskap, förändra attityd, ta kontakt för mer information, besöka en hemsida eller gå till en butik. Möjligheterna är många.

 • Tar fram faktaunderlag och argument
 • Löser bildfrågan
 • Urval och adressinköp
 • Producerar och levererar original
 • Håller kontakt med tryckerier
 • Ombesörjer utskick via Posten eller andra kanaler
 • Följer upp och kvalitetsgranskar

________________________________________________________________________________________

Trycksaker

Alla trycksaker behöver inte vara i A4 eller tryckas i stora upplagor för att få en låg styckekostnad. Med dagens teknik i form av digitala tryckpressar kan upplagorna vara små, kanske 50 exemplar, med överkomliga styckepriser som resultat. En annan fördel är möjligheten att snabbt förändra eller uppdatera innehållet. Trycksakerna är därmed alltid aktuella.

 • Tar fram faktaunderlag och argument
 • Löser bildfrågan
 • Följer grafiska riktlinjer
 • Producerar och levererar tryckoriginal
 • Håller kontakt med tryckeri
 • Följer upp och kvalitetsgranskar

________________________________________________________________________________________ 

Kampanjer

Små eller stora kampanjer, lokala eller nationella. Jag integrerar och koordinerar insatserna så att maximal effekt uppnås. Det kan t ex handla om en säljbefrämjande insats för en viss produkt, öka kännedomen för ett varumärke, lansera något eller skapa en positiv bild av företaget.

 • Annonsering
 • DR, inklusive urval och adressinköp
 • Skyltar och banderoller
 • Trafikreklam och stortavlor
 • Promotionmaterial
 • Kampanjinformation till egen personal

________________________________________________________________________________________

Mässor och events

Att möta många kunder eller prospects på en kort tid är en av de största fördelarna med mässor och events. Då är det viktigt att montern eller aktiviteten är inbjudande och lämnar ett positivt intryck efter sig. Den ska också spegla företagets vision och grafiska profil.

Med många års erfarenhet från mässor kan jag erbjuda lösningar som är både attraktiva, lättarbetade och kontaktskapande.

 • Idéskiss och upplägg
 • Kontakt med monterbyggare
 • Följer byggprocessen på plats
 • Skyltar och dekor
 • Säljstödsmaterial
 • Bemanningsplan
 • Catering
 • Uppföljning

________________________________________________________________________________________

Presentationsmaterial

Alltför många presentationer handlar tyvärr om kvantitet snarare än kvalitet. Vem har inte suttit av presentationer med mängder av power-point bilder. Det har blivit för enkelt att överlasta PowerPoint-bilderna så det blir en dokumentation snarare än en presentation. Bilderna ska stödja, inte styra.

 • Strukturering
 • Text och bildurval
 • Produktion

 

 

Search