Om Jarmer Kommunikation

Marknadskommunikation på dina och mottagarens villkor

Mottagaren fattar snabbt vad det handlar om och fattar lika snabbt ett beslut  – intressant eller ointressant. Då måste budskapet vara rakt och kristallklart. Tillsammans gör vi det svåra begripligt och säljande. Med utgångspunkt från övergripande affärsmål skapar vi insatser som följer en röd tråd och leder framåt.

Många egna idéer men hur kommer man vidare

Låt inte de goda idéerna stanna vid bara idéer. Det är så lätt att det inte blir mer än tomt prat som glöms när vardagsproblemen hopar sig. Fokusera på det viktigaste som försäljning och affärsutveckling och låt en extern part omforma idéerna till konkreta aktiviteter.

Från idé till handling med en erfaren kommunikatör 

Med utbildning i marknadskommunikation vid RMI-Berghs Reklam och Marknadsföringsinstitut som grund och mer än 25 års erfarenhet av internationellt arbete känner jag mig hemma i de flesta situationer och kulturer. Är även utbildad på Fotografiska Akademin och på Biskops Arnö vilket underlättar arbetet med trycksaker eller annonser när bilder saknas.

Jag hittar den kreativa lösningen i mötet med dig som uppdragsgivare och genom att plocka fram argument ur befintliga faktaunderlag. Saknas underlag kan vi göra olika former av undersökningar för att bestämma innehåll eller omfattning av en insats.

Nätverk som fungerar

Genom åren har jag kommit att samarbeta med ett antal företag som jag vet fungerar och håller utlovade tider. Det är till exempel tryckerier, distributionsföretag, fotografer, monterbyggare, filmproducenter eller undersökningsföretag.

Välkommen till Jarmer Kommunikation!

Mats Jarmer