Trygg Hälsa

Trygg Hälsa är en läkarorganisation som har målsättningen att ge sina patienter en god vård för ökad livskvalitet och se till att individuella patientbehov tillgodoses. Man vill också verka för ett nära samarbete med anhöriga till patienter, kommunal omsorg och övriga vårdgivare.

Trygg Hälsa har fleråriga vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL) och Tiohundranämnden i Norrtälje. Man utför läkartjänster enligt avtal med SLL och Tiohundranämnden och har samverkansavtal med kommuner, stadsdelar samt privata aktörer.

UPPDRAGET för Jarmer Marknadskommunikation har bl a omfattat framtagande av en säljbroschyr samt en informationsbroschyr för anhöriga till patienter på äldreboenden.

Folder till anhöriga

Folder till kunder och prospects

Search