Kjelland Transport

Kjelland Transport AB är specialiserade på transporter med kranbilar. De utför bod- och containertransporter över hela Sverige. Men, de kör mycket annat också: ställningar, byggmaterial, styckegods, farligt gods, båtar, stugor med mera.

UPPDRAGET bestod bl a i att göra en broschyr vilket bl a omfattade fotografering hos kund. Eftersom man inte tidigare haft något tryckt material blev detta ett pilotprojekt vilket också inkluderade fotografering. Utöver broschyr har vi även tagit fram en serie annonser samt visitkort till all personal.

Företagsbroschyr

Annons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search