Exitpartner

Exitpartner AB är ett partnerägt bolag som erbjuder ägare, styrelser och företagsledningar i små och medelstora företag mäklartjänster och rådgivning vid ägarskiften. Partners och anslutna mäklare har alla mångårig erfarenhet av företagsledning i olika linjebefattningar, styrelsearbete och rådgivning i företagsaffärer.

UPPDRAGET för Jarmer Marknadskommunikation har bl a omfattat framtagande av företagsbroschyr, annonsmallar samt säljbrev inklusive distribution för anslutna mäklare

Annons_DI-halvsida

Search